Kauppakirja

Eläimen myynnistä tehdään kauppakirja, josta selviää myyjän ja ostajan tiedot (osoitteet, puhelinnumerot jne) sekä marsun tiedot. Sukutaulussa vielä kasvattajan tiedot. Kauppakirja tehdään ainoastaan täysi-ikäisen henkilön kanssa, eli jos marsu tulee alaikäiselle lemmikiksi, kauppakirjan tekee huoltaja. Huoltajalla on viimekädessä täysi vastuu eläimen hyvinvoinnista.

Marsun kauppakirjassa on seuraavat myyntiehdot:
1. Myyjä vakuuttaa edellä mainitut tiedot oikeiksi sekä vakuuttaa marsun olevan kaupantekohetkellä terve ja hyvässä kunnossa.
2. Myyjä vakuuttaa ilmoittaneensa eläimessä olevista virheistä ja perinnöllisistä taipumukista saada ollennaisia virheitä sekä näiden seikkojen merkityksestä.
3. Ostaja vakuuttaa antaneensa totuudenmukaisia tietoja itsestään sekä eläimen tulevista elinoloista.
4. Ostajalla on velvollisuus ottaa yhteyttä myyjään/kasvattajaan, mikäli hän jostain syystä joutuu luopumaan eläimestä tai eläimen kuollessa.
5. Ostaja on ottanut selvää marsun lajinmukaisista tarpeista hyvään elämään.
6. Eläimestä on huolehdittava asianmukaisesti ja ruokittava sitä sen ikään ja kuntoon sopivalla tavalla.
7. Omistaja huolehtii eläimelle tarvittaessa eläinlääkärin hoitoa.
8. Kasvattajalta saa neuvoja ja apua eläintä koskevissa asioissa koko eläimen eliniän ajan.