Maailman U4
nonself
black himalaya
Uppf: Aida Depner
L&P Cavies Justin
nonself
black himalaya
Uppf: Liz & Pete Wardman, UK
L&P Cavies Future
nonself
black himalaya
Uppf: Liz & Pete Wardman, UK
L&P Cavies Crimson
nonself
black himalaya
Uppf: Liz & Pete Wardman, UK
Aniaras Odessa
engl.crest
black himalaya
Uppf: Katja Kivipuro
Aniaras Theo
engl.crest
lilac/saffron/white
Uppf: Katja Kivipuro
Milla (Stuart)
nonself
cream dutch
Uppf: Stuart Inch, UK